ISBN
978-84-16205-20-2
Año de publicación
2016
Licencia
CC BY-NC-SA 4.0
Páginas
176
Idioma de la publicación
Castellano y euskera
Diseño gráfico
Eider Corral

¿Cómo construyen las prácticas artísticas esfera pública? / Arte-praktikek nola eraikitzen dute esparru publikoa?

SOLD OUT

Rather than describing and delimiting artistic practices as something “public”, in line with the notion of “public art”, what we propose here is to work on the more diffuse concept of the “public sphere”. This widens and disseminates the gaze involved in the operation – made possible by art – of analysing and representing common affairs. LaPublika moves amongst the folds of the public, the private, the common, the intimate, the square, the white cube, the
institutional, conflicts, the democratic, the sonorous, images, narratives, discourse, conversation, dialogue, the whisper, the shout, the creak and many other nouns that come and go.

This publication collects documentation from the LaPublika project, a laboratory of artistic research on the public sphere. Directed and coordinated by the art producer and publisher consonni and co-produced by Donostia / San Sebastián 2016 and Tabakalera International Centre for Contemporary Culture, LaPublika is a project that has received support from multiple organizations and institutions and from diverse collaborators.

 

“Arte publikoaren”barruan, arte-praktikak zehazteneta mugatzen dira, eta “publikotzat”jotzen; hemen, ordea, kontzeptulausoago batekin lan egin dugu,“esparru publikoa” kontzeptuarekin,hain zuzen. Horri esker, begiradazabaltzen eta sakabanatzenda, eta gai komunak aztertzekoeta errepresentatzeko ekintzarierreparatzen zaio, horixe egitendu-eta arteak. Askotariko tolesenartean mugitzen da LaPublika:publikoa, pribatua, komuna, intimoa,plaza, kubo zuria, instituzioa,gatazkak, demokrazia, soinua,irudiak, kontakizunak, diskurtsoa,elkarrizketa, solasaldia, xuxurla,garrasia, kirrinka eta joan-etorriandabiltzan beste hainbeste izen.

Eskutartean duzun argitalpenhonetan Lapublika proiektuareninguruko dokumentuak biltzendira, esparru publikoa ikertu nahiduen laborategia, alegia. consonniarte ekoiztetxe eta argitaletxea,Lapublika proiektua koordinatu duDonostia/SS2016 eta Tabakalerarenekoizpen laguntzarekin, antolakundezein instituzio anitzen babesa jasoz.

Relacionados

LaPublika

Fri, 20/03/2020 - 09:11. 2015 y 2016
2015-2016 LaPublika. Laboratorio de investigación artística sobre esfera pública PROGRAMA 2016 RADIO SYMPOSIUM LAPUBLIKA Video-resumen del día: Tras la edición de 2015, este año LaPublika toma la