Manual de Resistència

Autor: 
Marta Roqueta
Lugar: 

El National, la llança, 30/12/2019

Sin concesiones. Preceptos negros, queer y feministas para movimientos sociales és una guia per articular lluites comunitàries que tinguin en compte la diversitat dels seus membres. Charlene A. Carruthers hi ha bolcat tota la seva experiència com a militant per als drets de les persones afroamericanes, guanyada a la ciutat de Chicago i en col·lectius com el BYP100, que lluita contra la violència masclista i LGTBI-fòbica.

Llegir més>>

AdjuntoTamaño
ManualdeResistenciaElNational2019DiciembreSinConcesiones.pdf826.46 KB